SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012

Dydd Iau 19 – Dydd Gwener 27 Gorffennaf

Archwilio byd gwyddoniaeth trwy lygaid newydd

Rhaglen 2012 allan YN AWR!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012 allan yn awr.

Mae gennym gyfuniad cyffrous o ddigwyddiadau AM DDIM yn yr arfaeth – gwiriwch beth sy’ mlaen, neu lawrlwythwch y rhaglen.

2012 Uchafbwyntiau:

Bydd yr awdur a’r cyflwynydd bywyd gwyllt Kate Humble yn ymuno â ni i siarad am ei gyrfa yn cyflwyno rhai o raglenni bywyd gwyllt a bywyd naturiol mwyaf adnabyddus y DU. 

Sgyrsiau a darlithoedd yn acrhwilio byd gwyddoniaeth: o fynd dan groen anifeiliaid mwya’r byd a’r berthynas rhwng gwyddoniaeth a chrefydd i geir trydanol a Gwyddoniaeth Doctor Who, yn ogystal â digwyddiadau Olympaidd arbennig

Digwyddiadau ar gyfer o.edolion, gan gynnwys gweithdy rhyngweithiol yn archwilio Cemeg Coctêls a Chwis Tafarn Gwyddoniaeth arall.

Gwyddoniaeth gydag elfen o gomedi – bydd Helen Keen yn dychwelyd gyda’i sioe ddiweddaraf,  Robotwraig y Dyfodol, a byddwn yn croesawu’r mathemategydd stand-yp Matt Parker gyda’i ddehongliad unigryw o Debygolrwydd Mympwyol.

Cychwyn Cyffrous i Wyliau’r Haf!

Eleni bydd yr ŵyl yn rhedeg gydol wythnos gyntaf gwyliau ysgol yr haf, ac mae gennym bentwr o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar gyfer y teulu cyfan.

Mae gennym weithdai ble gallwch wneud offerynnau cerdd o hen geriach, rhoi tro ar archeoleg Oes y Cerrig, a rhaglennu Robotiaid LEGO®.

Dysgwch sut i wneud Pâst Dannedd Eliffantod, sut mae’r glust yn gweithio ac am wyddoniaeth oruwchddynol yn ein sioeau rhyngweithiol. A dewch i sgyrsiau am les anifeilaid, chwilio am fodau goruwchnaturiol a dyfodol hedfan.

Delfrydol ar gyfer unrhyw egin wyddonwyr ifanc!

SBECTRWM:

Menter Celfyddyd yn y Gymuned arbennig Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yw SBECTRWM sy’n cyfuno gwaith plant ysgol, artistiaid a gwyddonwyr ar gyfer profiad gŵyl wyddoniaeth unigryw. Yn ystod yr ŵyl, beth am fynd i Oriel Wrecsam yn Llyfrgell Wrecsam, a chadwch lygad am y gweithiau celf o amgylch canol tref Wrecsam!

 

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk