SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Her Car Heulol Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam

Bydd cystdleuaeth gŵyl wyddoniaeth eleni yn gweld disgyblion o ysgolion yng ngogledd Cymru yn cynllunio ac adeiladu eu car heulol eu hunain ar gyllideb – ac yna’n eu rasio mewn rownd derfynol gyffrous ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Nod her y car heulol yw cael plant i feddwl am beirianneg ac ynni heulol wrth i’r byd ystyried dyfodol sydd yn gynaliadwy a gwyrdd.

Gan ddefnyddio pecyn o ddeunyddiau gwerth £200, cafodd y disgyblion ryddid i greu car heulol o’u dewis hwy, gyda chyngor ynghylch egwyddorion cynllunio gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae aelodau o dîm car heulol y brifysgol ei hun, Tân Y Wawr, wedi bod yn ymweld ag ysgolion i roi cefnogaeth arbenigol.

Bydd rownd derfynol y gystadleuaeth ar Ddydd Mercher 13 Gorffennaf yn rhoi’r ceir trwy gyfres o brofion er mwyn herio ansawdd adeiladu a chynllunio eu car heulol.

Mae disgybilion 13-14 oed o’r ysgolion canlynol wedi bod yn cymryd rhan:

• Ysgol Uwchradd Darland
• Ysgol Alun, Yr Wyddgrug
• Ysgol Maes Garmon
• Ysgol Glan Clwyd

Gweler y wasg leol a wrexhamsf.com am ganlyniadau llawn a lluniau o’r rownd derfynol!

 

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk