SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2011

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam wedi dod i ben am flwyddyn arall – diolch am eich cymorth chi wrth ei gwneud yn llwyddiant ysgubol!

Heidiodd mwy nag erioed o ymwelwyr i’r digwyddiad eleni, a chafwyd dros 40 o sgyrsiau, sioeau, arddangosfeydd a theithiau yn rhad ac am ddim mewn lleoliadau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, gan gynnwys arddangosfeydd yng nghanolfan siopa Dôl yr Eryrod wedi dod â gwyddoniaeth i ganol tref Wrecsam.

Rhywbeth i’ch atgoffa am uchafbwyntiau eleni…

Arbenigwr gwyddoniaeth Blue Peter Steve Mould agorodd yr Ŵyl gyda sioe llawn bwrlwm yn rhoi golwg rhyngweithiol ar Bolymerau, tra oedd awdur gwyddoniaeth y Guardian Ben Goldacre wedi trafod anghywirdeb gwyddonol, codi bwganod iechyd, siwdowyddoniaeth a chwacyddiaeth gyda’r rhagle Science Cafe ar BBC Radio Wales.

Rhoesom ddechrau i wyliau’r haf gyda digwyddiadau penodol ar gyfer teuluoedd, gan gynnwys gweithdai rhyngweithiol CSI, y sioe gerdd byd natur ysblennydd Amoeba to Zebra, a rhoddodd y bythol boblogaidd Dr Austin gyflwyniad ar sut i oroesi ymosodiad gan sombïaid.

Cafwyd cymysgedd ddiddorol o sgyrsiau gan rai o brif ysgolheigion gwyddonol y wlad, yn sôn am bob math o bynciau: o chwilio am ronynnau yn y Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr ac esboniad o enedigaeth, bywyd a marwolaeth sêr, i drafodaeth ar fioleg profiad ysbrydol ac edrych ar pam fod rhegi yn helpu pobl i ymdopi â phoen.

Cafodd arbenigedd academaidd Prifysgol Glyndŵr hefyd ei arddangos, gyda darlithoedd ar ddefnyddio deunyddiau cyfansawdd wrth hedfan, dyfodol cyfrifiadura a deallusrwydd, nifer yr achosion o gyffuriau ym myd chwaraeon, a'r defnydd o dechnoleg efelychu mewn addysg gofal iechyd.

Dathlwyd Blwyddyn Ryngwladol Cemeg a Blwyddyn Ryngwladol Coedwigoedd, gyda digwyddiadau arbennig, yn cynnwys taith dywysedig o amgylch coedwigoedd Prifysgol Glyndŵr yn Llaneurgain, a sgwrs ar Joseph Priestley, un o’r rhai wnaeth ddarganfod ocsigen.

Heriodd Rhaglen Ysgolion yr Ŵyl fyfyrwyr o bob cwr o Ogledd Ddwyrain Cymru i ddylunio, adeiladu a rasio eu car solar eu hunain.

Mewn Cwis Tafarn Gwyddoniaeth yn y Bridge End Inn, Rhiwabon, aeth tîm o arbenigwyr o Brifysgol Glyndŵr benben â thîm o fynychwyr rheolaidd y dafarn.

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk