SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Digwyddiadau ar gyfer ysgolion

Mae’r Rhaglen Dyfodol Gwyddoniaeth yn cynnwys rhaglen helaeth o weithgareddau yn benodol i ysgolion uwchradd.

Wedi’u cynllunio i gyd-fynd â chwricwlwm yr ysgol, nod y cyflwyniadau, yr arddangosiadau a’r gweithdai hyn yw cael disgyblion yng Ngogledd Cymru o bob gallu ac oedran i ymddiddori mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Cynhelir y rhaglen o ddydd Llun 9 Mehefin hyd ddydd Gwener 18 Gorffennaf a bydd mwy o fanylion am y gweithgareddau yn cael eu datgelu yn fuan.

Mae uchafbwyntiau’n cynnwys:

  • Cynyddwch ddiddordeb eich myfyrwyr mewn cemeg gyda’r dyddiau STEM ‘Cemeg yn y Gwaith’ ar 1af Gorffennaf yn Optic Innovations, Llanelwy a 3 Gorffennaf ym Mhrifysgol Glyndŵr, Campws Wrecsam.
  • Gellir trefnu ymweliad i alluogi i ddarpar fyfyrwyr peirianneg ym mlwyddyn 9 ymlaen gael gweld diwydiant ar waith gyda thaith o ddiwydiant lleol. Mae ein partneriaid eisoes yn cynnwys Pwerdy Glannau Dyfrdwy, Labordy Daresbury, Grŵp DRB a llawer mwy.
  • Mae Techniquest Glyndŵr yn cefnogi’r digwyddiad drwy ddarparu’r gweithdai a’r sioeau, sy’n cwmpasu sawl maes STEM, megis bywydeg gyda ‘Taith i’r Gell’, cemeg gyda ‘Archwilio’r Atom’, rhaglennu cyfrifiadurol gyda ‘Dyfeisiwr Robotig’, ffiseg gyda ‘Pŵer yr Haul’ a Rhifedd gyda’r gweithdy ‘Planed yr Anifeiliaid’.

Ariennir ‘Rhaglen Dyfodol Gwyddoniaeth’ gan Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac fe’i trefnir gan Brifysgol Glyndŵr ar y cyd â Techniquest Glyndŵr. Byddwn yn cysylltu ag ysgolion uwchradd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn fuan i ddarparu manylion am y digwyddiadau, os byddwch eisiau mynegi’ch diddordeb cyn hynny cysylltwch â wsf@glyndwr.ac.uk.

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk