SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd


Dydd Iau 17 Gorffennaf


Newid yn yr hinsawdd... Y gwir, yr holl wir a dim ond... yr hyn y mae 500 o wyddonwyr gorau'r byd yn 95% yn sicr sydd wir

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: David Sprake

Mae adroddiad y Panel Rhynglywodraethol diweddaraf ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn bendant am newid yn yr hinsawdd a grëwyd gan ddyn, er hynny, mae rhywfaint o sgeptigaeth o hyd. Mae'r ddarlith hon yn edrych ar y ffeithiau, y wyddoniaeth y tu ôl i'r ffeithiau a'r dystiolaeth o'r maes. Bydd y ddarlith yn ymdrin â rhai o ddadleuon yr amheuwyr am newid yn yr hinsawdd, ac yn edrych ar sut y gallem nyni a chenedlaethau'r dyfodol gael eu heffeithio ganddo.

 

Acwariwm mewn Planetariwm

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Darlithfa John Troth
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid • Siaradwr: Nathan Roberts

Dewch i gael eu hamgylchynu gan bysgod a bywyd morol yn ein planetariwm pwmpiadwy - a chael eich synnu! Gwyliwch a gwrandewch wrth i'r byd tanddwr droi o'ch cwmpas a darganfyddwch sut y mae'r sioe wedi cael ei datblygu ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn cydweithrediad â myfyriwr cyfrifiadureg yn ei flwyddyn olaf.

 

Acwariwm mewn Planetariwm

Eventbrite - Book Tickets

6.30pm, Darlithfa John Troth
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid • Siaradwr: Nathan Roberts

Dewch i gael eu hamgylchynu gan bysgod a bywyd morol yn ein planetariwm pwmpiadwy - a chael eich synnu! Gwyliwch a gwrandewch wrth i'r byd tanddwr droi o'ch cwmpas a darganfyddwch sut y mae'r sioe wedi cael ei datblygu ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn cydweithrediad â myfyriwr cyfrifiadureg yn ei flwyddyn olaf.Acwariwm mewn Planetariwm

Eventbrite - Book Tickets

7pm, Darlithfa John Troth
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid • Siaradwr: Nathan Roberts

Dewch i gael eu hamgylchynu gan bysgod a bywyd morol yn ein planetariwm pwmpiadwy - a chael eich synnu! Gwyliwch a gwrandewch wrth i'r byd tanddwr droi o'ch cwmpas a darganfyddwch sut y mae'r sioe wedi cael ei datblygu ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn cydweithrediad â myfyriwr cyfrifiadureg yn ei flwyddyn olaf.Gwyddoniaeth Star Wars

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Canolfan Catrin Finch
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Mark Brake & Jon Chase

Y mae Star Wars yn ysgogi delweddau o longau gofod, uwch-arfau, a phob math o weledigaethau am y dyfodol. Ond y mae’r ffilmiau tra llwyddiannus mawr ‘am fywyd mewn galaeth bell, bell i ffwrdd’ hynod boblogaidd hyn yn rhagweld gwyddoniaeth go iawn y dyfodol, yma ar y Ddaear. Y mae’r awdur Mark Brake a’r cyflwynydd gwyddoniaeth o’r teledu Jon Chase yn edrych ar y ffin ffantastig rhwng hud y ffilmiau a gwyddoniaeth flaengar, gan ddefnyddio campau lloerig, asbri, ac ehediadau dychymyg o'r epics mwyaf llwyddiannus yn hanes adloniant

 

Dydd Gwener 18 Gorffennaf


"Allwch chi wneud y rhaglen hon yn fwy difyr?" — Teledu Rhyngweithiol yn y 21 ain Ganrif

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell B118
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Dr. Stuart Cunningham

Mae'r sgwrs hon yn trafod dyfodol y teledu, â ffocws penodol ar ryngweithio a sut y gallai’r teledu ddod yn fwy ymatebol i ofynion y gynulleidfa sy’n ei wylio. Rydym yn archwilio sut y mae'r teledu wedi newid, a sut y gall barhau i newid, wrth i’r llinellau rhwng technolegau newydd barhau i gael eu pylu. Ar y daith hon byddwn yn crybwyll elfennau o ryngweithio rhwng dynion a pheiriannau, y cyfryngau cymdeithasol, arferion gwylio’r teledu, gemau cyfrifiadurol; Y Rhyngrwyd Pethau; a chyfrifiadura affeithiol.

Cwstard Ffrwydrol

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Neuadd William Aston
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Ian Russell

Mae'r sioe Cwstard Ffrwydrol enwog yn arddangosiad cyflym, difyr o wyddoniaeth y gellir ei wneud ar fwrdd y gegin. Mae’r sioe yn cynnwys dwsinau o arbrofion syml ond trawiadol, pob un ohonynt yn defnyddio deunyddiau sydd ar gael yn hwylus yn y cartref. Gall plant wirfoddoli i gymryd rhan ac mae digon o chwerthin.

Y Bydysawd

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Being 747

Sioe roc ar hanes gwyddoniaeth, gan ganolbwyntio ar ein dealltwriaeth o'r bydysawd ac yn cynnwys ffiseg, y dull gwyddonol, yr elfennau, daeareg a chosmoleg. Rydym yn canolbwyntio ar yr ymarferwyr, megis Copernicus, Gallileo, Newton, Hooke ac Einstein.

Tyllau Duon - Beth ydyn nhw a pham maen nhw mor rhyfedd?

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Ystafell B53
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Martin Griffiths

Mae tyllau du wedi dod yn rhan sefydlog o straeon ffuglen wyddonol a ffilmiau, ond y mae’r gwrthrychau hyn yn bodoli mewn gwirionedd fel rhannau o ofod-amser sydd wedi ymgwympo. Ond beth yw twll du? Sut y maent yn cael eu ffurfio? Pa nodweddion sydd ganddynt a pham rydym yn cael ein hudo ganddynt? A ydynt yn rhodio’r bydysawd yn dinistrio popeth yn eu llwybr a beth yw'r siawns y bydd ein Haul ni’n dod yn dwll du? Caiff y cwestiynau hyn a rhai cyffrous eraill eu hateb!

 

Dydd Sul 20 Gorffennaf


LEGO® Education WeDo™ Workshop: Awyrennau yn erbyn Cychod

Eventbrite - Book Tickets

11am, Ystafell LEGO TQG
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Gweithdy ymarferol i blant dan 12. P'un sydd fwyaf poblogaidd, awyrennau neu gychod? Dewch i adeiladu'ch awyren LEGO neu'ch cwch LEGO eich hun, rhaglennu'ch model i symud o gwmpas a dewis pa un yw'r gorau!

LEGO® Education WeDo™ Workshop: Ciciau o'r smotyn

Eventbrite - Book Tickets

1pm, Ystafell LEGO TQG
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Gweithdy ymarferol i blant dan 12. Dewch i brofi'ch sgiliau LEGO wrth ichi adeiladu ceidwad gôl neu draed troi a'u rhaglennu dan ddefnyddio cyfrifiadur i greu eich peiriant saethu LEGO eich hun!

LEGO® Education WeDo™ Workshop: Awyrennau yn erbyn Cychod

Eventbrite - Book Tickets

3pm, Ystafell LEGO TQG
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Gweithdy ymarferol i blant dan 12. P'un sydd fwyaf poblogaidd, awyrennau neu gychod? Dewch i adeiladu'ch awyren LEGO neu'ch cwch LEGO eich hun, rhaglennu'ch model i symud o gwmpas a dewis pa un yw'r gorau!

 

Dydd Llun 21 Gorffennaf


Y Mathinogi - Taith trwy Gymru mewn Rhifau

Eventbrite - Book Tickets

2pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Disglair • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Bydd y sioe Mathinogi yn mynd â chi ar daith trwy hanes a diwylliant Cymru, gan edrych ar chwaraeon a cherddoriaeth, hanes hynafol a ffiseg fodern, tra’n amlygu cyflawniadau rhai o fathemategwyr mwyaf amlwg Cymru. Trwy gydol y sioe ysgafn, gyflym yma, bydd cyfranogiad y gynulleidfa, arddangosiadau ac arbrofion yn dod â’r stori yn fyw.

 

Y Mathinogi - Taith trwy Gymru mewn Rhifau

Eventbrite - Book Tickets 

11am, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Disglair • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Bydd y sioe Mathinogi yn mynd â chi ar daith trwy hanes a diwylliant Cymru, gan edrych ar chwaraeon a cherddoriaeth, hanes hynafol a ffiseg fodern, tra’n amlygu cyflawniadau rhai o fathemategwyr mwyaf amlwg Cymru. Trwy gydol y sioe ysgafn, gyflym yma, bydd cyfranogiad y gynulleidfa, arddangosiadau ac arbrofion yn dod â’r stori yn fyw.    


Sioe Ben Ffordd am Anifeiliaid Hyll

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid • Siaradwr: Simon Watt

Pam dylai pandaod gael yr holl glod? Mae'r Gymdeithas er Cadw Anifeiliaid Hyll yn ymroddedig i godi proffil rhywogaethau mewn perygl lleiaf esthetaidd y byd. Mae’r perfformiad addas i’r teulu hwn yn dathlu ac yn archwilio bioleg anhygoel anifeiliaid mwyaf gwrthun byd yr anifeiliaid. Mae'r sioe yn cynnwys fideos, arddangosiadau a llawer iawn o gyfranogiad gan y gynulleidfa.

 

Chwilio am Dirluniau Canoloesol Gogledd-ddwyrain Cymru: Sut mae Archaeoleg yn defnyddio Technegau Gwyddonol

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell B53
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Spencer Smith

Mae’n bosibl nad ydych yn ymwybodol bod gan Ogledd-ddwyrain Cymru barciau a gerddi canoloesol a thirweddau a ddyluniwyd sydd ond yn cael eu hadnabod eto yn awr ar ôl bod ar goll am gannoedd o flynyddoedd. Darganfyddwch sut y mae archeolegwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau gwyddonol i'w hadnabod, a sut y mae eu hailddarganfod yn newid ein delwedd o’r rhan hon o Gymru.

Dim Cyfrinachau Bellach?:I ble mae Cysylltedd Mawr yn mynd â ni?

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Ystafell B118
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Prof. Vic Grout

Rydym yn dynesu at fyd lle y bydd yn anodd amddiffyn ein gwybodaeth bersonol. Mae nifer o dechnolegau yn cydgyfeirio at ddyfodol o ansicrwydd mawr. Mae'r rhyngrwyd yn esblygu yn 'Rhwydwaith o Bethau' neu 'Rhyngrwyd o Bopeth'; y mae mwy a mwy o ddata amdanom yn cael ei gipio, ei rannu ar-lein a’i gadw; y mae adnabod wynebau a mathau eraill o olrhain yn dod yn gynyddol soffistigedig; a gall yr holl wybodaeth wedi ei phrosesu hon gael ei chyflenwi, ar gais, i unrhyw un, unrhyw le yn y byd. Y mae llywodraethau a chorfforaethau mawr yn gwylio pob symudiad rydym yn ei wneud. Beth y mae hyn i gyd yn awgrymu? A allwn ni gael data preifat yn y byd digidol newydd? Sut y byddwn yn byw mewn cymdeithas lle nad oes gan neb gyfrinachau?

Y Nautilus yn fyw

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Coleg Cambria, Yale Grove Park Campus
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid  • Siaradwr: Nia Jones

Bydd Nia Jones, sy’n Gymrawd Cyfathrebu Gwyddoniaeth gyda'r Ocean Exploration Trust, yn rhannu ei hanes o wyddoniaeth gefnforol, gweithrediadau teithiau a bywyd bob dydd yn ystod y cyfnod y buodd hi ar y môr ar fwrdd y llong Nautilus. Hyn o bryd mae'r llong yn cynnal ymchwil yng Ngwlff Mecsico a bydd cyswllt byw gyda'r gwyddonwyr ar fwrdd y llong yn caniatáu i'r gynulleidfa glywed mwy am yr ymchwil a chymryd rhan mewn sesiwn holi-ac-ateb.Dydd Mawrth 22 Gorffennaf


Planetariwm Golau a Rhyfeddod

Eventbrite - Book Tickets

2pm, Neuadd William Aston
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Mae'r awyr yn y nos yn ffynhonnell ddihysbydd o ysbrydoliaeth ac mae'r sêr yn ymddangos yn hanesion y creu ar draws sawl ffydd a diwylliant. Camwch i mewn i'r planetariwm i ddarganfod mwy am y golygfeydd sydd wedi ysbrydoli cymaint o bobl, a’u tarddiad seryddol.

Planetariwm Golau a Rhyfeddod

Eventbrite - Book Tickets

2:30pm, Neuadd William Aston
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Mae'r awyr yn y nos yn ffynhonnell ddihysbydd o ysbrydoliaeth ac mae'r sêr yn ymddangos yn hanesion y creu ar draws sawl ffydd a diwylliant. Camwch i mewn i'r planetariwm i ddarganfod mwy am y golygfeydd sydd wedi ysbrydoli cymaint o bobl, a’u tarddiad seryddol.

Planetariwm Golau a Rhyfeddod

Eventbrite - Book Tickets

3pm, Neuadd William Aston
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Mae'r awyr yn y nos yn ffynhonnell ddihysbydd o ysbrydoliaeth ac mae'r sêr yn ymddangos yn hanesion y creu ar draws sawl ffydd a diwylliant. Camwch i mewn i'r planetariwm i ddarganfod mwy am y golygfeydd sydd wedi ysbrydoli cymaint o bobl, a’u tarddiad seryddol.

Odyseia i'r Blaned Mawrth

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell B26
Cynulleidfa: 16+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Andrew Lound

Mae'n rhaid i hyd yn oed daith o 35 miliwn o filltiroedd ddechrau gydag un cam, cam a fydd yn cychwyn y Mars Odyssey. Y mae’r blaned Mawrth wedi dylanwadu ar nifer o ddiwylliannau gan effeithio ar chwedlau, credoau l a datblygiadau gwyddonol. Mae Andrew Lound yn olrhain hanes fforio’r blaned Mawrth, gan fynd â ni ar daith o drasiedi dynol mawr, o ddarganfyddiadau gwyddonol ac o ddadlau dwys sydd wedi newid ein canfyddiad o’r bydysawd am byth. Yn fwy o berfformiad nag o ddarlith, mae'n cynnwys delweddau o ansawdd da, cerddoriaeth a nifer o bropiau! Felly, byddwch yn barod i gael eich tywys ar odyseia a fydd yn dod i ben un diwrnod pan fydd troed dynol yn gadael ei ôl ym Mhridd y Blaned Mawrth.

Dewis y Goreuon

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Techniquest Glyndwr

Darganfyddwch hoff arddangosiadau gwyddoniaeth cyflwynwyr Techniquest Glyndŵr, dewiswch yr hyn yr hoffech chi ei weld a phleidleisiwch dros eich ffefryn! Dewch draw am gyfle i weld arddangosiadau gan gynnwys rocedi potel fflamllyd, past dannedd eliffantod, y Bin sy’n Brefu a llawer mwy!

Datblygiadau Ynni Carbon Isel Pwysig yng Ngogledd Cymru

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Ystafell B118
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Barry Johnston

Mae'r chwyldro datgarboneiddio bellach ar ein gwarthaf, er i Gymru, yn hanesyddol, bweru llawer o'r chwyldro diwydiannol ... Yn y cyfnod hwnnw defnyddiem bren, siarcol, melinau dŵr , cyn symud i glo, sydd, yn ddi-os, ffurf ar ynni fwyaf "carbon dwys" y byd. Y mae’r ymgyrch fyd-eang heddiw i "datgarboneiddio", bellach, i wahanol raddau, yn mynd rhagddi ar raddfa fawr yng Nghymru. Yma, y mae’r chwyldro newydd hwn yn cwmpasu nid yn unig nwy siâl, ond hefyd ynni niwclear ac amrywiaeth gynyddol o dechnolegau ynni adnewyddadwy: biomas, gwynt, ynni’r llanw, solar ac yn y blaen. Heno, ar wahân i gael cipolwg ar rai o fylchau amlwg y genedl mewn cyfleoedd datgarboneiddio, byddwn yn edrych ar astudiaethau achos o rai o'r datblygiadau ynni pwysicaf yng Ngogledd Cymru: ar y tir ac ar y môr, gwirioneddol a photensial, yn ddadleuol ac yn gydsyniol. Fel yn achos dyfodiad y chwyldro diwydiannol, y mae’r broses gyflym o ddatgarboneiddio sy’n digwydd heddiw yn cynnig heriau enfawr i Gymru, megis yr angen cynyddol i storio ynni, efallai mewn cronfeydd hydro pwmpiedig, mwy o linellau pŵer a hyd yn oed newidiadau i’n harfordiroedd annwyl - os caiff morgloddiau llanw eu gosod . Her Aflonyddgar - neu gyfle unwaith mewn oes?

Pam rydym yn marw

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Canolfan Edward Llwyd, Darlithfa B
Cynulleidfa: 16+ • Thema: Y Corff a'r Meddwl Dynol • Siaradwr: Simon Watt

Efallai nad yw marwolaeth yn sicr, er bod trethi, yn ôl pob tebyg yn. Yn y ddarlith hon, sy’n cynnwys sglefrod môr anfarwol, bacteria arafaf y byd ac ymweliad Darwin â seans, y mae’r biolegydd Simon Watt yn ymchwilio i'r wyddoniaeth ryfedd y tu ôl i pam yr ydym yn marw, a beth allai'r dewisiadau eraill fod. Dewch i fodloni eich chwilfrydedd afiach.

 

Dydd Mercher 23 Gorfennaf


Sioe Mae’r Goroesi

Eventbrite - Book Tickets

11am, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Huw James

Yn y sioe awr o hyd, byddwn yn mynd ar goll yn uchel yn y mynyddoedd ac yn ddwfn yn y coedwigoedd. Byddwn yn edrych ar yr amgylchedd naturiol o'n cwmpas wrth i ni edrych ar sut y peirianwyr deunyddiau yn cael eu creu mathau newydd o ddillad a'r gwerthoedd maethol bwyta pryfed. Rydym yn ymchwilio i egwyddorion cael eu hachub a pam y dylech chi byth yfed dŵr gwyllt oni bai eich bod yn gwybod ychydig am ficrobioleg. Cael eu dal yn y gwynt, bwyta chwilod a bwrw golwg ar sut y gallwch fod yn barod ar gyfer yr awyr agored yn cael eu dim ond rhai o'r syniadau y byddwn yn edrych arno yn y sioe wyddoniaeth gyffrous a, pwy a ŵyr, efallai y byddwch yn dod yn Goroesi gwyddonydd! Sioe antur ryngweithiol a gynlluniwyd gan Anturus a Scintillate.

Gweledigaeth Carbon Isel rhaglen Ynys Ynni Môn

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell C124
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Barry Johnston

Dychmygwch ynys o ddim ond 70,000 o drigolion sydd ag un o'r lefelau uchaf o gynhyrchu ynni carbon isel y pen yn y byd ... Er bod Aberdeen yn cael ei hadnabod fel prifddinas tanwydd ffosil yr Alban, y mae gweledigaeth radical wahanol yn awr yn dod i'r amlwg o Ynys Môn. O fewn degawd, bydd portffolio enfawr ac amrywiol o gynhyrchu ynni carbon isel newydd ar y gweill - ar y tir ac yn y môr cyfagos. Mae’n debyg mai ffynonellau ynni carbon isel yn cynnwys ynni niwclear a llawer iawn o wynt ar y môr fydd yn bennaf gyfrifol, tra bydd solar, biomas a ffrwd llanw hefyd yn chwarae rhan. Pa dechnolegau ynni arloesol caiff eu defnyddio? Beth fydd canlyniadau Cymru yn cyfnerthu ei safle fel allforiwr trydan cenedlaethol mawr - i Loegr ac Iwerddon? Sut mae hyn yn gyfle unwaith-mewn-oes am swyddi cyffrous newydd ym maes blaenllaw ynni carbon isel?

Ydy Atomau'n meddwl? Safbwynt Panseicydd ar yr Ymwybod

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell B118
Cynulleidfa: 16+ • Thema: Y Corff a'r Meddwl Dynol • Siaradwr: Raven Skobe

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae ein hymwybyddiaeth yn dod? Y mae Panseiciaeth yn ddamcaniaeth newydd yn Athroniaeth y Meddwl sydd wedi rhoi un o'r atebion mwyaf diddorol i'r cwestiwn hwn inni. Panseiciaeth yw'r farn bod y meddwl yn nodwedd gyffredinol sydd gan bob peth, fod y meddwl yn un o gyfansoddion sylfaenol y bydysawd. Mae'n athrawiaeth ddadleuol , sydd wedi derbyn yr holl ymatebion posibl ac eithrio hunanfodlondeb. Ond er hyn, un o'r syniadau mwyaf hynafol am y meddwl ydyw, felly pryd a pham y gwnaethom ei roi heibio? A pham ei fod yn dod i'r amlwg unwaith eto? Beth mae hyn yn ei olygu yng nghyswllt ein meddyliau ein hunain? Gall yr archwiliadau cymhleth o ffenomenau meddyliol a'i wreiddiau ysgwyd ein dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas a gall y goblygiadau ymestyn y tu hwnt i athroniaeth. / Bydd y sgwrs hon yn gadael i chi blymio i ddirgelwch ymwybyddiaeth ddynol a’ch cyflwyno i un o'r ymdrechion mwyaf diweddar a dadleuol i'w ateb; ac i ddamcaniaeth panseiciaeth sydd wedi gosod ein meddwl o fewn byd o feddyliau.

Gwthio'ch ffordd i Barti Gwychaf y Ddaear

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Adam Whittaker

Yn 2013 aeth criw o awduron, ffotograffwyr a seryddwyr ar alltaith i'r cylch Arctig i chwilio am y Aurora Borealis. Y bwriad oedd cynhyrchu llyfr a ffilm am y goleuadau gogleddol, diwylliant y bobl a oedd yn byw o danynt a'r wyddoniaeth hanesyddol a’r fytholeg a ysgogwyd gan un o ryfeddodau'r byd. Gan deithio yn ystod y cyfnod yn y cylch solar a elwir yn uchafbwynt yr haul (solar maximum ) , buont yn ffodus i fod yn dyst i rai o arddangosfeydd awrora mwyaf y ganrif. Gan gyfuno ffotograffiaeth hardd, ffilmio ar-leoliad trawiadol a ffiseg solar flaengar, y mae’r sgwrs hon ar gyfer unrhyw un sydd am wybod am fywyd o dan oleuni’r gogledd.

Sut i Chwarae Golff Gwych -Gwyddoniaeth Swingiadau Golff

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Canolfan Edward Llwyd, Darlithfa B
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Peter Varley

Yn y ddarlith hon rydym yn edrych ar bob agwedd ar swing golff, i gynnwys hediad y bêl, ffactorau ardrawiad, rôl y siafft; ond yn anad dim natur gweithrediad y corff yn y swing golff. Byddwch yn barod am ambell i syrpreis. Nid yw'r swing golff yr hyn yr ydych yn ei feddwl! Fel dilyniant i'r ddarlith bydd nifer cyfyngedig o golffwyr yn cael y cyfle i fwy Golwg manwl ar y wyddoniaeth o golff yn Clays Maes Ymarfer yr wythnos ganlynol. Diolch i Glwb Golff Clays ar gyfer y defnydd o'r ystod.

 

Dydd Iau 24 Gorffennaf


Crefydd, Ysbrydolrwydd a Lles Seicolegol

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Y Corff a'r Meddwl Dynol • Siaradwr: Dr. Emyr Williams

A yw crefydd yn gwneud ichi fod yn hapusach mewn gwirionedd? A yw credoau ofergoelus neu oruwchnaturiol yn andwyol i’ch lles? Bydd y sgwrs hon yn edrych ar y berthynas gymhleth rhwng crefydd, ysbrydolrwydd a lles seicolegol drwy dynnu ar ymchwil a meddwl cyfredol o fewn seicoleg crefydd. Gan edrych ar faterion yn ymwneud â hapusrwydd, boddhad â bywyd ac iselder, bydd y sgwrs hon yn edrych ar y ffordd y mae crefydd ac ysbrydolrwydd yn rhyngweithio â'r seice dynol, ac yn archwilio lle ‘dim cred grefyddol’ i les unigolion.

Cydfyseddogrwydd: Cyfuno Bysedd

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell C124
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Y Corff a'r Meddwl Dynol • Siaradwr: Stephen Bell

Mae edrych yn naturiol wrth gwrdd â rhywun newydd. Rydym yn edrych yn fwy aml ac am fwy o amser pan fydd rhywun yn edrych yn anarferol. Cafodd Stephen ei eni â chydfyseddogrwydd (y bysedd wedi eu cyfuno). Fel arfer digwydd cydfyseddogrwydd mewn anifeiliaid ac y mae’n hynod o anarferol mewn pobl. Roedd pedwar bys ar ei law dde wedi’u hasio at ei gilydd, a thrwy nifer o lawdriniaethau impio croen a llawdriniaeth gosmetig, y mae’r mynegfys wedi cael ei wahanu. Mae Stephen yn tynnu sylw at, ac yn trafod y dulliau a'r strategaethau y mae'n eu mabwysiadu o ran effaith 'seicolegol' a 'seicogymdeithasol'. Un llawdde ydy ef, mae'n byw bywyd normal (a difyr) ac nid yw’n gallu dal pêl neu gau ei ddwrn.

 

Bioleg metel trwm Môr - Mae Siglo Canllaw i'r Môr

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Ystafell B07
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Byd yr Anifeiliaid • Siaradwr: The Blowfish

Yr Blowfish, dim ond biolegydd morol metel trwm y byd, yn mynd â chi drwy'r rhannau mwyaf creulon, epig, anhygoel ac anesboniadwy'r cefnforoedd creaduriaid mwyaf. Bioleg y Môr yw'r mwyaf anhygoel o'r holl wyddorau a, yn y cyflwyniad hwn, bydd y Blowfish yn esbonio pam ac nad yw bob amser yn y pethau peryglus mawr y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Gyda budd rhai ffrindiau tanfor, a dogn da o fetel trwm, byddwch yn cerdded allan o'r sioe gyda pharch newydd cyfan ar gyfer y moroedd creaduriaid llai hysbys.

RHYBUDD! Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys gwyddoniaeth, geiriau mawr, lladdwyr gwenwynig a metel trwm!!Pa mor dda y mae technolegau ynni adnewyddadwy'n ad-dalu'r carbon a'r ynni sy'n cael eu buddsoddi ynddynt ar y dechrau?

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Ystafell B118
Cynulleidfa: 14+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Barry Johnston

Pam nad yw rhywun yn dweud wrthyf pa mor ‘wyrdd’ y mae fy mhanel solar mewn gwirionedd? Mae'n swnio fel cwestiwn niwlog - ond, mewn gwirionedd, mae'n hanfodol ei ofyn a’i ateb - yn wyddonol ac yn fanwl gywir ... Os byddwch yn prynu panel solar i'w roi ar eich to er mwyn cynhyrchu trydan, gallwch gyfrifo ateb lled gywir ar-lein am faint o flynyddoedd y mae'n eu cymryd i gael eich buddsoddiad ariannol cychwynnol yn ôl (yr ateb fel arfer yw tua degawd, felly hyd yn oed os mai dim ond am o leiaf 20 mlynedd y bydd yn para, byddwch yn dal i gael dwywaith eich arian yn ôl). Ond a allwch ail-wneud y cyfrifiad hwn - yn amgylcheddol - yn lle hynny? Wedi'r cyfan, cymerodd ynni i wneud eich panel solar. A gollyngwyd carbon wrth iddo gael ei gynhyrchu. Heno byddwn yn darganfod ... Faint o gynhesu byd-eang y mae’r broses o wneud panel solar yn ei achosi? Pa mor dda y mae’r effaith negyddol gychwynnol hon yn dal dŵr - yn erbyn ei arbedion carbon pan gaiff ei ddefnyddio? Hefyd, sut y mae technolegau meicrogynhyrchu gwahanol yn cymharu â’i gilydd: trydan solar yn erbyn gwresogi solar yn erbyn pympiau gwres yn erbyn tyrbinau gwynt, ac yn y blaen, o ran "lluosrifau ad-dalu carbon amgylcheddol dros oes”? Gall rhai o'r atebion gan rai o'r astudiaethau "Dadansoddiad Cylchred Oes" fod yn frawychus. Pam na ddywedir wrthym?

Rhyfeddod as Syfrdandod mewn Gwyddoniaeth a Ffydd

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Ystafell B26
Cynulleidfa: 16+ • Thema: Y Corff a'r Meddwl Dynol • Siaradwr: Dr Ruth Bancewicz

Rydym yn byw mewn byd anhygoel, ac rydym wrth ein bodd yn ei archwilio gan ddefnyddio offer gwyddoniaeth. Un o'r prif ysgogyddion y tu ôl i wyddoniaeth yw rhyfeddod, a phan fydd gwyddonwyr yn darganfod pethau newydd y maent yn aml yn peri i ni ofyn cwestiynau am y ffordd y mae'r byd yn gweithio, a'r hyn y mae'n ei olygu. Pam rydym ni'n rhyfeddu? A oes unrhyw gwestiynau sy'n mynd tu hwnt i'r hyn y gall gwyddoniaeth ei ddweud wrthym? Pam y mae rhai gwyddonwyr yn defnyddio termau sydd bron yn gyfriniol pan fyddant yn siarad am eu profiad o ryfeddod? Bydd Ruth Bancewicz yn archwilio rhyfeddod a pharchedig ofn mewn gwyddoniaeth a Christnogaeth, ac yn edrych ar sut y gall y profiad o weithio ym maes gwyddoniaeth wella ffydd.

 

Dydd Gwener 25 Gorffennaf


Celf a Gwyddoniaeth

Eventbrite - Book Tickets

11am, Ystafell B26
Cynulleidfa: Y Teulu • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Jessica Lloyd-Jones

Bydd yr artist golau Lleol Jessica Lloyd-Jones yn cyflwyno sgwrs am ei gwaith archwilio perthynas rhwng celf a gwyddoniaeth trwy ddefyndd creadigol o gyfryngau megis neon, fflworoleuedd, ffotograffiaeth Kirlian a deleweddu SEM.


Llais Ongl

Eventbrite - Book Tickets

6pm, Neuadd William Aston
Cynulleidfa: 16+ • Thema: Gwreichion Llachar • Siaradwr: Helen Arney

Le Geek, c'est chic! Awr arobryn o wyddoniaeth, caneuon a dwli ar ei sefyll gan brif glicen-gantores y DU ac arlwywr y sioe gerddorol gomedi gorau. Ymunwch ag un rhan o dair o Festival of the Spoken Nerd wrth iddi ganu am fathemateg, graffiau a baddon Archimedes mewn ffordd nad ydych erioed wedi eu clywed o'r blaen. Ymbaratowch am chwedlau rhamantus am gariadon sydd wedi eu rhewi’n gryogenig, y stori go-iawn y tu ôl i gath Schrödinger ac R'n'B fiolegol gywir, cyn dod o hyd i'ch Llais Ongl eich hun mewn sesiwn o gydganu sy'n mynd â chi i anfeidredd (a thu hwnt!)

Achos y Bydysawd Rhyfedd

Eventbrite - Book Tickets

7:30pm, Theatr Nick Whitehead
Cynulleidfa: 11+ • Thema: Y Ddaear a'r Bydysawd • Siaradwr: Alan Brown

Sut wnaeth hi ddechrau? Pa mor fawr yw e? Pa mor gyflym yw golau? Sut ydym yn arsylwi’r bydysawd? Dyma rai o'r cwestiynau fydd yn cael eu trafod yn 'Achos Y Bydysawd Rhyfedd' Alan Brown, Uwch Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd i Gyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg Labordy Daresbury (a ditectif gwyddonol rhan-amser) trwy archwilio damcaniaethau a ffeithiau gwyddonol heddiw a ddoe sy’n rheoli ein bydysawd.

 

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk