SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Darlithoedd, arddangosiadau a gweithdai yng Ngŵyl Wyddoniaeth Wrecsam

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam wrth ei bodd yn herio’r ffordd y mae pobl yn meddwl am wyddoniaeth. Bob blwyddyn rydym yn dod â’r diweddaraf mewn meddwl ac arloesi gwyddonol, yn annog trafodaethau am ddamcaniaethau a safbwyntiau gyda’r arbenigwyr, ac yn darparu amgylchedd dysgu ysbrydoledig i bobl o bob oedran. 

Rydym bob amser yn cadw llygad ar agor am syniadau newydd a siaradwyr newydd i gadw’n gŵyl yn fyw, ac i ddal ati i ysbrydoli’r gymuned leol. 

Os oes gennych syniad ar gyfer digwyddiad, neu eisiau cyfranogi eich hun, buasem yn falch iawn o glywed gennych chi. Pe hoffech sgwrsio gyda rhywun am eich syniadau, cysylltwch â’r trefnwyr ar 01978 293466 neu ebostiwch wsf@glyndwr.ac.uk

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk