SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Cymryd rhan mewn Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2014

Mae ar Ŵyl Wyddoniaeth Wrecsam eich angen chi!

Os ydych yn aelod o glwb neu gymdeithas, beth am redeg digwyddiad arbennig â thema wyddonol yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2014? 

Efallai eich bod yn ffan o ffuglen wyddonol glasurol fel War of the Worlds neu hwyrach fod yn well gennych weithiau cyfredol gan Phillip K. Dick neu Iain M. Banks – beth am gael criw o ffrindiau at ei gilydd a chynnal clwb llyfrau â thema wyddonol? Neu beth am gynnal noson ffilmiau? O Blade Runner i Star Wars a The Matrix, mae yna ddigonedd o ffilmiau i’ch helpu i ddathlu gwyddoniaeth.
 
Cwisiau tafarn â thema wyddonol, stompiau barddoniaeth, sesiynau jamio neu noson deyrnged Doctor Who? Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yng ngŵyl eleni. Felly, beth am ddathlu gwyddoniaeth mewn ffordd wahanol a chymryd rhan?

Byddwn yn diweddaru gwefan Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, ynghyd â facebook a twitter, i roi gwybod i ddilynwyr yr ŵyl beth sy’n mynd ymlaen yn lleol. Felly, pe hoffech gynnal eich digwyddiad â thema wyddonol eich hun fel rhan o’r ŵyl, cysylltwch â ni!

Mae yna sawl gwahanol ffordd y gallwch gymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn y dyfodol.

Eisiau cyflwyno?

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam i gyd yn ymwneud â gwyddoniaeth!

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wneud yr Ŵyl yn fwy ac yn well; os ydych yn teimlo fod gennych chi rywbeth a allai ychwanegu at ysbryd ryngweithiol yr Ŵyl, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod.

Cefnogwch ni trwy fod yn noddwr

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn ŵyl cyfranogiad cyhoeddus nad yw’n gwneud elw, ac yr ydym yn dibynnu ar gefnogaeth hael ein partneriaid a’n noddwyr er mwyn sicrhau fod yr Ŵyl yn parhau i fod yn llwyddiant flwyddyn ar ôl blwyddyn. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut y gallwch ein cefnogi, cliciwch ar y ddolen isod. 

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk