SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2014

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn dychwelyd ar gyfer 2014!

Mae’r ŵyl yn cynnwys rhaglen chwe wythnos yn llawn o ddigwyddiadau ar gyfer ysgolion uwchradd a chyfres wythnos o hyd o ddigwyddiadau cyhoeddus at gyfer oedolion a phlant.

Cynhelir y prif ddigwyddiad cyhoeddus o 17 – 25 Gorffennaf 2014.

Byddwn yn ychwanegu llawer mwy o fanylion dros yr wythnosau nesaf felly dewch yn ôl yn aml a dilynwch ni ar Facebook a Twitter i sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau sydd i ddod.

 
This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk